Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés konyhanyelven: Bevezető

Az által, hogy ezt a weboldalt használod bizonyos dolgokról kötelesek vagyunk Téged tájékoztatni.
Mi ezt szívesen tesszük, hisz fontos számunkra, hogy tudd, jogszerűen szeretnénk Veled kommunikálni.

A weboldal egyes felületein (tanulmány letöltési űrlap, hírlevél feliratkozási űrlap, szolgáltatást igénylő űrlap, általános kapcsolatfelvételi űrlap) a kapcsolatfelvétel céljából bizonyos adataidat elkérjük. (Űrlaptól függően pl.: név, cégnév, telefonszám, e-mailcím)
Számunkra is, és a jogvédő szervek számára is egyaránt fontos, hogy lásd ezekkel az adataiddal nem élünk vissza, azokat jogszerűen kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

Mi sem szeretjük a SPAM-eket, ezért a megadott e-mail címedre, csak fontos információkat küldünk, és minden levélben ingyenes leiratkozási lehetőséget biztosítunk (egyetlen kattintás).
Amit nem titkolunk, hogy megadott elérhetőségeidre olykor nem csupán technikai tájékoztatást végzünk, hanem marketing célú kommunikációt is folytatunk.
Abból a tényből adódóan, hogy bizonyos adataidat ismerjük és erre az eDM fogalomkörébe tartozó elektronikus direkt marketing megkereséseket is intézünk (pl.: elküldjük e-mailcímedre a tanulmányunk letöltési linkjét, tájékoztatunk akcióinkról, esetleg blogbejyegzéseinkről, stb.), kötelességünk és közös érdekünk tájékoztatni Téged az adatkezelés részleteiről.

Amennyiben olyan kérdésd lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük a weboldal "Kapcsolat" menüpontja alatti elérhetőségeink bármelyikére írd meg ezt, és kollégánk megválaszolja kérdésedet. Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatásaink minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a weboldal használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk. (Erre igaz példával sem tudunk szolgálni, de jogi okokból ezt fontosnak tartjuk tudatni)

Oldalunk számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Látogatóink személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A továbbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és/vagy jogi kötelezettségünk. Adatvédelmikoncepciónk a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynekmegvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszünk.

Az adatkezelő: Web Fashion Kft - 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 115. Tel.: +36-70-88-624-88 Adószám: 25287196-2-13, EU adószám: HU25287196, Cégjegyzék szám: 13-09-175470, Bankszámla: OTP Bank 11703006-20481003, Webhosting szolgáltató: Intrex Hosting Kft., Weboldal: webmestered.hu


Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az
érintett önkéntes hozzájárulása.
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény;
• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995.
október 24-i 95/46/EK irányelve;
• A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett
Egyezmény;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Az adatkezelés célja
• Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az érdeklődőkkel és a vevőkkel történő
kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, akciók, DM, eDM levelek, SMS-ek küldése által.
• Terméke rendelése esetén a felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez,
kiszállításához, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés
lemondása, módosítása, stb.), azaz ügyfél adatkezelés.
• A felhasználó értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről,
információkról hírlevél formájában.
• Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a
felhasználó azok törlését nem kéri.

Az adatkezelés további részletei

Az oldalon adatkezelést végzünk, harmadik fél részére személyes adatokat nem adunk ki,
csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználók adataiból az
általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket
oldalunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó
következtetést levonni. A oldalon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai
kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra,
a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat)
nem gyűjtünk felhasználóinkról. Az oldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják.
Tudomásul veszik, hogy az oldalon a rendelés csak regisztráció után, egy átlátható vásárlási
folyamat keretén belül adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján kötelesek
vagyunk a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden
jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget teszünk, mert azt nem tagadhatjuk
meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel
kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az oldalon előfordulhatnak linkek más, külső
oldalakra.